گروه افرا با افتخار از تمامی علاقه مندانی که در تدریس یک پودمان حرفه ای هستند دعوت به همکاری می نماید. در صورت علاقه به همکاری در تدریس تقاضا می شود اطلاعات خواسته شده را در پایگاه داده زیر بارگذاری نمایید.